INFRARÖTT LJUS
- MODERN VÄRME-TEKNOLOGI FÖR GOD HÄLSA

Infraröd värmebehandling från Sensei Scandinavia

Sensei Scandinavia erbjuder professionell utrustning för infraröd värmebehandling till privatpersoner och behandlingskliniker i hela Sverige. Med våra produkter får du tillgång till IR-behandling som är både effektiv och skonsam mot kroppen.

välgörande hälsoeffekter

Infraröd värmebehandling kan åtgärda en mängd olika stressrelaterade besvär som stelhet i muskler och leder eller smärta. Tack vare bl.a. en ökad syresättning och blodcirkulation sätter denna ljusbehandling igång självläkande processer som är välgörande för kroppen.

Infrarött ljus tränger djupt ner i kroppen och ger en behaglig känsla som kan liknas vid att solbada. Skillnaden är att du slipper utsätta huden för de skadliga biverkningar som kommer av solens ultravioletta strålar. Det gör att du kan känna dig fullständigt trygg med denna behandling.

Infrarött ljus är ett naturligt fenomen och är den del av solens osynliga spektra som ger oss människor, djur och natur värme här på vår jord och är därmed helt livsavgörande för vår överlevnad. Kännetecknande för det infraröda ljuset som används vid Infraröd terapi är att det tränger djupt in i vår organism och värmer upp kroppen inifrån istället för att luften först värms upp, som i sin tur värmer kroppen. Upplevelsen i en infraröd utrustning liknar man ofta vid att solbada, dvs ljuset/värmen höjder din egen kroppsvärme på ett mycket avslappnande och behagligt sätt. Det tränger djupt in i kroppen och dess vävnad och man upplever det som mjukt och skönt. Till skillnad från traditionellt solbanande, där vi även utsätts för ultraviolett ljus, är infraröd värmeterapi fullständigt säkert och har en mängd hälsofrämjande effekter.

Långvågigt infrarött ljus har också visat sig stödja viktreducering, smärtlindring, förbättrad cirkulation och vitalisering av huden bland mycket annat.

Energi höjningen, förbättrad blod- och lymfcirkulation samt inte minst den ökade syresättning av blodet är bara några av de resultat som uppstår och som leder till att vår kropps självläkande processer sätter fart. Det infraröda ljusets (infraröda värmen)direkta påverkan på muskler, leder, kapillärer och nervändor gör den till en utomordentlig behandlingsmetod samt till hjälpmedel för många.

Traditionell bastu eller ångbastu värmer upp luften som sen i sin tur värmer din kropp. Luften blir mycket varm och för många kan detta ofta upplevas som obehagligt och gör det svårt att andas. En traditionell bastu är dock hälsofrämjande pga att du svettas -ändock svettas du bara ytligt och får inte den djupgående avgiftningen som infraröd terapi ger. I en infraröd utrustning är värmen lenande och mjukgörande, den är torr och det är behaglig att andas, ofta har du även huvudet utanför –vilket även det är positivt. Långvågigt infrarött ljus har också visat sig stödja viktreducering, smärtlindring, förbättrad cirkulation och vitalisering av huden -bland mycket annat.

Infrarött ljus och säkerhet 
Du kan exponera dig för infrarött ljus i timmar utan att din hud blir bränd eller skadad. Långvågigt infrarött ljus har många positiva hälsoeffekter och är 100% säkert för allt levande.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inga rekommendationer om exponeringstider eller våglängder.

Långvågigt infrarött ljus används t.ex. på BB för prematurer, barn som fötts för tidigt och inte själva kan hålla sin kroppsvärme.